bigbagsiergrind.nl

Het Uitgevershuis heeft www.bigbagsiergrind.nl begeleid van de start tot het realiseren van een succesvolle en volledig geautomatiseerde webwinkel met alleen top 3 zoekresultaten in Google. Hiervoor is een businessplan opgesteld, een geoptimaliseerde webshop gebouwd en zijn search engine optimisation en SEA campagnes opgestart alsmede Service Level Agreements afgesloten met de diverse leveranciers.