Ekin Media strategisch plan

Ekin Media richt zich op Turkse Nederlanders met nieuws en informatie over Nederlandse onderwerpen, deels in de Turkse en deels in de Nederlandse taal. Ekin Magazine is in heel Nederland als abonneeblad en via losse verkooppunten verkrijgbaar.

Het Uitgevershuis is gevraagd een strategisch plan op te stellen om de exploitatie van de gehele uitgeverij over meerdere jaren voldoende rendabel te krijgen en daarmee continuïteit voor de toekomst te bieden. Meer specifiek zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarin de route wordt bepaald hoe en wanneer welke omzetten kunnen worden gerealiseerd. De bedrijfseconomische mogelijkheden zullen nader worden onderzocht en er zal een overzicht worden opgesteld van de financiële consequenties. Tevens maken enkele strategische sessies met de uitgevers/hoofdredacteuren onderdeel uit van de opdracht.

Voor deze perspectiefstudie is door ons een subsidie aangevraagd en verkregen bij het Stimuleringsfonds voor de Pers.