Herstructurering uitgeverij

De huidige directie van een middelgrote uitgeverij (50 FTE, anoniem) heeft de intentie een deel van haar huidige taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij een nieuw te vormen management team. Het Uitgevershuis is ingeschakeld om zowel directie als management te coachen tijdens dit traject. Tevens zijn herstructureringen doorgevoerd in het organogram en in de overlegorganen. Ook wordt de omslag gemaakt naar een meer Resultaat Gerichte Management stijl. Het Uitgevershuis begeleidt het opstellen van een strategisch meerjarenplan.