Member Control

De directie van MemberControl heeft Het Uitgevershuis de opdracht verstrekt om een strategisch marketingplan op te stellen voor de online ledenadministratie en contributieservices. De insteek van het plan van aanpak is het maken van beleid voor het vergroten van de huidige opbrengsten. Hiervoor worden vanuit de strategische visie pragmatische en operationele plannen voorbereid, bijvoorbeeld door het opstellen van een doelgroepenanalyse waarvoor mailingen worden gemaakt en NAWTE bestanden worden geleverd.