Ons Amsterdam

Voor Uitgeverij Ons Amsterdam verzorgt Het Uitgevershuis een marketingplan. De doelstelling van dit plan is om vanuit de strategische visie van de uitgeverij pragmatische acties voor abonneewerving, redactie en verkoop van advertenties op te stellen en op elkaar af te stemmen. In het plan wordt de te volgen route, de verwachtingen en de kosten en opbrengsten beschreven. Het resultaat is een jaarplanning, waarin de diverse activiteiten voor zowel de lezersmarketing, de redactie, de advertentieverkoop als de productie duidelijk zijn.
Het Uitgevershuis heeft een subsidie-aanvraag geïnitieerd en begeleid bij het Stimuleringsfonds voor de Pers. Het fonds heeft € 100.000,– toegezegd voor de uitvoering van het plan.