Rotterdam Vandaag & Morgen

De initiatiefnemers van Rotterdam Vandaag & Morgen hebben Het Uitgevershuis gevraagd om een perspectiefstudie op te stellen. Hierin worden scenario’s uitgewerkt voor een rendabele exploitatie van de internetsite alsmede de mogelijkheden voor printuitgaven nader onderzocht.

Meer specifiek zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarin de route wordt bepaald hoe en wanneer welke omzetten kunnen worden gerealiseerd. De bedrijfseconomische mogelijkheden zullen nader worden onderzocht en er zal een overzicht worden opgesteld van de financiële consequenties. Tevens maken enkele strategische sessies met de uitgevers/hoofdredacteuren onderdeel uit van de opdracht.