RTV Oranje

TV Oranje heeft de intentie om toe te treden tot het publieke bestel met RTV-Oranje. Het Uitgevershuis verzorgt de juridische en notariële aspecten alsmede de internetsite en (een deel van) de marketingactiviteiten. Doelstelling is om minimaal 50.000 leden voor de aspirant omroep te werven.

In 2009 is dit aantal (net) niet gehaald. Het bestuur van de vereniging streeft er naar om de leden actief te laten blijven tot de volgende licentie-uitgifte.