TV Oranje bereikonderzoek

Het Uitgevershuis voert jaarlijks een uitgebreid bereik- en waarderings-onderzoek uitgevoerd naar het digitale TV station TV Oranje. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben kabelraden besloten TV Oranje op te nemen en te behoudenb in diverse analoge en digitale zenderpakketten.