Uitgeverij Zij aan Zij

Uitgeverij Zij aan Zij heeft haar magazine geprofessionaliseerd naar een 8 maal per jaar verschijnende glossy uitgave. Tevens is de internetsite www.zijaanzij.nl verbeterd en interactiever gemaakt. Het Uitgevershuis is gevraagd een strategisch plan op te stellen om de exploitatie van de gehele uitgeverij over meerdere jaren voldoende rendabel te krijgen en daarmee continuïteit voor de toekomst te bieden. Deze perspectiefstudie wordt uitgevoerd in opdrachtr van en bekostigd door het Stimuleringsfonds voor de Pers.