WWN aandelenverkoop

De directeur van Webburo West Nederland B.V. heeft als minderheidsaandeelhouder de meerderheidsaandeelhouder uitgekocht. Het Uitgevershuis heeft geadviseerd over het financiële en juridische koop- en verkoopproces en namens zowel de Koper en de Verkoper uitgevoerd.