Brug Media optimalisatie

Brugmedia is een multimediale uitgeverij in Kampen, Zwolle en omgeving. Het Uitgevershuis voert diverse optimalisatie-trajecten uit om de directie te ondersteunen de uitgeverij verder te professionaliseren. Tevens worden kostenbesparende maatregelen doorgevoerd en acties opgezet om de omzet te verhogen.