Brug Media

Brug Media heeft de intentie om de huidige nieuwssites uit te breiden met streaming items in de vorm van lokaal regionale televisie items. Hiervoor wordt tevens de huidige kabelkrant NieuwsTV omgevormd naar een volwaardige televisiezender. Brug Media wordt daarmee een volledig multi mediale nieuwsuitgeverij.

Het Uitgevershuis heeft een subsidie-aanvraag geïnitieerd en begeleid bij het Stimuleringsfonds voor de Pers. Het fonds heeft € 90.000,– toegezegd in de vorm van een subsidie voor de uitvoering van het plan.