Campings-Nederland.eu

Het internetbedrijf Sorlega heeft Het Uitgevershuis gevraagd om een strategisch marketingplan op te stellen voor het product www.campings-nederland.eu. De insteek van het plan van aanpak is het maken van beleid voor het vergroten van de huidige opbrengsten.