Cross Media Nederland

Voor dit multimediaal productiehuis van full videomateriaal verzorgt Het Uitgevershuis de strategische visie en richten we de besloten vennootschap op. Verder verzorgen we de invulling van de juridische en notariële afspraken in de vorm van aandeelhoudersovereenkomsten, geldleningen, SLA’s, huurovereenkomsten en directiecontracten. Tevens zijn de algemene leveringsvoorwaarden opgesteld en is een productie-overeenkomst gemaakt.