Country Music NL

Het Uitgevershuis heeft geadviseerd over en meegewerkt aan het opstellen van een businessplan en de selectie van strategische partners voor de nieuwe TV zender Country Music NL. Tevens is een nieuwe vennootschap opgericht en de zijn de rechten voor woord- en beeldmerk vastgelegd bij het Benelux Merken Bureau. Tevens is de vergunning voor de zender aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media