Commissariaat voor de Media

Het Uitgevershuis verzorgt de aanvraag en periodiek tevens de verlengingen van de vergunningen van het Commissariaat voor de Media voor een groot aantal radio- en tv-zenders.