De Informatiefabriek

Penthion Media Technologies heeft de activiteiten van De Informatiefabriek overgenomen in de vorm van een activa-passiva transactie. Het Uitgevershuis heeft de volledige overname namens Penthion begeleid en uitgevoerd op het gebied van het voeren van onderhandelingen, de financiële, juridische, organisatorische en personele implicaties alsmede het uitvoeren van een due diligence onderzoek. Tevens is geadviseerd hoe de nieuwe activiteiten moeten worden geïmplementeerd in het nieuwe bedrijf om optimale synergetische voordelen te realiseren.