De Bunschoter

De Bunschoter heeft het voornemen om de uitgeverij verregaand te automatiseren en de nieuwssite te professionaliseren. Het Uitgevershuis adviseert bij het vormgeven van de multimediale uitgeefstrategie. Tevens hebben we een bijdrage aan het Internetproject van de Bunschoter aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor de Pers en verkregen.