Drenthe Journaal

Novas Media uit Assen heeft Het Uitgevershuis verzocht om alle activiteiten van de uitgeverij op termijn te verkopen. In de eerste periode zijn de exploitatieresultaten geoptimaliseerd (verhoging van de inkomsten, verlaging van de kosten) om de verkoopprijs te maximaliseren. Na  inventariserende gesprekken met potentiële kopers is de uitgeverij verkocht aan Boom regionale uitgevers uit Meppel. Het Uitgevershuis heeft het volledige verkooptraject namens Novas  begeleid en uitgevoerd op het gebied van het voeren van onderhandelingen, de financiële, juridische, organisatorische en personele implicaties alsmede de assistentie en voorbereiding van het door de koper uitgevoerde due diligence onderzoek.