NOA Marketingcommunicatieplan

Voor een uitgeverij van vakbladen verzorgde Het Uitgevershuis de interpretatie en de vertaling naar de adverteerdersmarkt bij het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt ´08. We gaven inzicht in het bereik per doelgroepsegmenten en het onderscheidend vermogen t.o.v. de concurrentie ook in kosten per duizend.