NostalgieNet

Voor NostalgieNet wordt een strategisch marketingplan uitgevoerd. Meer specifiek zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarin de route wordt bepaald hoe en wanneer het televisie- en internetproject met historisch video- en fotomateriaal operationeel zal zijn. De bedrijfseconomische mogelijkheden zullen nader worden onderzocht en er zal een overzicht worden opgesteld van de financiële en technische consequenties. Tevens wordt op basis van bestaand beschikbaar materiaal bij de provinciale Audio Visuele Archieven een format opgesteld.