Plein Primair

Plein Primair is een uitgave voor basisscholen. Het Uitgevershuis stelt een strategisch marketingplan op waarin diverse scenario’s worden bepaald en voorzien van een financiële onderbouwing. De begroting van het komende jaar wordt uitgewerkt met gespecificeerde jaarplannen voor de diverse onderdelen zoals marketing, abonnementenwerving, verkoop en redactie.