Q Music en Radio Limburg 97FM

De aandelen van Radio Limburg 97FM B.V. zijn namens RadioNL B.V. verkocht aan Radio Limburg Holding B.V. Het Uitgevershuis heeft namens RadioNL de onderhandelingen gevoerd met Radio Limburg Holding B.V. en de juridische en notariële afwikkeling geregeld. Radio Limburg 97 FM B.V. heeft vervolgens Q-music Nederland B.V. de opdracht gegeven het programma Q-music Limburg te produceren als vervanging voor de programma’s van RadioNL