Rosier Media

Rosier Media heeft het voornemen om voor haar titel de Middenstander de nieuwssite te professionaliseren en mogelijkheden tot interactie in te bouwen. Het Uitgevershuis adviseert bij het vormgeven van de multimediale uitgeefstrategie. Tevens hebben we een subsidie voor het Internetproject van de Middenstander aangevraagd bij het Stimuleringsfonds voor de Pers.