Schadeclaim Agentschap Telecom

RadioNL heeft diverse rechtszaken van Agentschap Telecom gewonnen, waardoor de laatste schadeplichtig is geworden. Het Uitgevershuis heeft een taxatierapport opgesteld van de door RadioNL opgelopen schade en bemiddelt om een minnelijke regeling voor partijen overeen te komen.