SchlagerTV

Het Uitgevershuis heeft de strategische, juridische en financiële begeleiding van de overname van een deel van de aandelen van SchlagerTV uitgevoerd. De kopers zijn operationeel actief geworden in de bedrijfsvoering. De Service Level Agreements en de management overeenkomsten zijn opgesteld door Het Uitgevershuis. Tevens zijn de nieuwe afspraken vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.