Stichting bevordering vd cultuur

Voor de leden van het bestuur van de Stichting ter bevordering van de cultuur heeft Het Uitgevershuis de oprichting en het strategisch advies verzorgd. Tevens is een zogenaamde culturele ANBI status aangevraagd voor de Stichting bij de belastingdienst, waardoor schenkingen fiscaal vriendelijk kunnen worden gedaan.