Stichting Brava NL

BravaNL is een nieuw initiatief voor klassieke muziek op de analoge kabelnetwerken in Nederland. Het Uitgevershuis heeft juridische en notariële ondersteuning geboden bij het oprichten van de stichting Brava NL.