Stimuleringsfonds voor de Pers

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft Het Uitgevershuis verzocht om een quick scan op te stellen waarin in eerste instantie een overzicht wordt gegeven van de huidige media situatie in Rotterdam. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie van (lokale) journalistieke informatieproducten in dit gebied in kaart gebracht. De resultaten zijn in rapportvorm beschikbaar via het Stimuleringsfonds.